Get In Touch
541 Melville Ave, Palo Alto, CA 94301,
ask@ohio.clbthemes.com
Ph: +1.831.705.5448
Work Inquiries
work@ohio.clbthemes.com
Ph: +1.831.306.6725
Back
Quản trị fanpage

Ms.Ngọc Junior tiếng Anh THCS

Ms.Ngọc Junior là nơi đào tạo tiếng Anh từ A-Z cho học sinh bậc Trung học cơ sở. Chương trình giảng dạy được xây dựng bởi những giảng viên chuyên môn cao, bám sát khung tham chiếu châu Âu từ A1 – B2. Lấy người học làm trung tâm, Ms.Ngọc Junior sẽ khơi dậy niềm đam mê ngôn ngữ và giao tiếp cho các em.

Mục tiêu

Sản xuất hệ thống bài viết fanpage nhằm tăng độ nhận diện thương hiệu, cung cấp thông tin về dịch vụ của Ms.Ngọc Junior. Quy trình thực hiện gồm:

+ Sản xuất nội dung bài viết

+ Thiết kế ấn phẩm

Xem chi tiết

This website stores cookies on your computer. Cookie Policy