Get In Touch
541 Melville Ave, Palo Alto, CA 94301,
ask@ohio.clbthemes.com
Ph: +1.831.705.5448
Work Inquiries
work@ohio.clbthemes.com
Ph: +1.831.306.6725
Back
PR báo chí

Dự án Trợ lý ảo – Vinhomes

Trợ lý ảo Vinhomes là một sản phẩm công nghệ được xây dựng dựa trên nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) với khả năng hiểu lệnh của người dùng bằng ngôn ngữ tự nhiên và hỗ trợ thực hiện các tác vụ. Tính năng thông minh này được tích hợp trên ứng dụng Vinhomes Resident và website Vinhomes Online.

Mục tiêu

Xây dựng nội dung bài viết nhằm giới thiệu các đặc điểm nổi bật của tính năng Trợ lý ảo Vinhomes đến người dùng.

Xem chi tiết

This website stores cookies on your computer. Cookie Policy