Get In Touch
541 Melville Ave, Palo Alto, CA 94301,
ask@ohio.clbthemes.com
Ph: +1.831.705.5448
Work Inquiries
work@ohio.clbthemes.com
Ph: +1.831.306.6725
Back
Sản xuất video Youtube

Chiến dịch Hội nghị khách hàng 2019 | Hyundai Thành Công

Sự kiện Hội nghị khách hàng 2019 của Hyundai Thành Công chi nhánh Ninh Bình đã diễn ra tốt đẹp. Đây là nơi giao lưu và trao đổi giữa các đơn vị phân phối xe ô tô Hyundai, cũng như là dịp gặp gỡ khách hàng, gắn kết mối quan hệ giữa các bên nhằm tạo động lực cùng nhau phát triển trong tương lai.

Mục tiêu

Quy trình thực hiện gồm:

+ Xây dựng kịch bản chi tiết

+ Quay dựng video

+ Hậu kỳ video

Xem chi tiết

This website stores cookies on your computer. Cookie Policy